Hur vi arbetar

Här beskriver vi kortfattat hur vi arbetar, och vad som är viktigt för oss. Om du vill veta mer så ta gärna kontakt med oss!"

Med hjälp av Socialstyrelsen och Karlskrona Kommun, så har Prima Hemtjänst valt att utveckla vår alldeles egna värdegrund att arbeta efter. . Syftet med vår egen Värdegrund är att försäkra oss om att alla våra medarbetare alltid arbetar mot samma mål.

Det är alltid du som brukare som står i fokus. Med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar, egna enkäter och god kommunikation följer vi upp och försäkrar oss om en god omvårdnadskvalité. Vår personal har alltid tillgång till kompetenshöjning genom utbildningar och seminarier.


Prima Hemtjänst följer äldrenämndens inriktningsmål och vi strävar ständigt efter att hålla hög kvalitet i den omvårdnad och service som vi erbjuder. Vi lägger stor vikt vid att vår omvårdnad är anpassad till varje individ och vi kommer alltid respektfullt sträva efter att tillgodose varje persons unika önskemål. Prima Hemtjänst ska alltid upprätthålla en god kommunikation med kommunen och dess olika handläggare, larmteam mm.

Här beskriver vi kortfattat hur vi arbetar, och vad som är viktigt för oss. Om du vill veta mer så ta gärna kontakt med oss!"

Med hjälp av Socialstyrelsen och Karlskrona Kommun, så har Prima Hemtjänst valt att utveckla vår alldeles egna värdegrund att arbeta efter. . Syftet med vår egen Värdegrund är att försäkra oss om att alla våra medarbetare alltid arbetar mot samma mål.

Det är alltid du som brukare som står i fokus. Med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar, egna enkäter och god kommunikation följer vi upp och försäkrar oss om en god omvårdnadskvalité. Vår personal har alltid tillgång till kompetenshöjning genom utbildningar och seminarier.

Prima Hemtjänst följer äldrenämndens inriktningsmål och vi strävar ständigt efter att hålla hög kvalitet i den omvårdnad och service som vi erbjuder. Vi lägger stor vikt vid att vår omvårdnad är anpassad till varje individ och vi kommer alltid respektfullt sträva efter att tillgodose varje persons unika önskemål. Prima Hemtjänst ska alltid upprätthålla en god kommunikation med kommunen och dess olika handläggare, larmteam mm.

Vår värdegrund grundas i:

 • att du som kund ska kunna bo kvar i din egna bostad så länge som möjligt.
 • att vi tar oss tid och att vi lägger stor vikt vid att hålla en god kontinuitet, dvs. att man som
  kund får hjälp av så få personal som möjligt.
 • att hålla god kommunikation med dig som kund och dina anhöriga.
 • att värna om ditt sociala nätverk. Vi håller oss uppdaterade om olika aktiviteter, mötesplatser,
  evenemang och ser till att du kan ta del av dessa.
 • att ha kontinuerliga kvalitetsuppföljningar för att ständigt kunna förbättra kvaliteten i vårt arbete.
 • att vara lyhörda, omtänksamma och hjälpa varje enskild person utefter sina egna behov och önskningar.
 • att alltid ha dig som kund i fokus, och att vara måna om din integritet.
 • att samarbeta, att ta hjälp av varandra och att lära oss av varandra.
 • att vi alla delar samma ansvar både enskilt och gemensamt, hela vägen, i våra uppdrag. 
Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om
du undrar något