Att välja Prima

Hur går det till när du väljer Prima?

Att välja Prima

Här beskriver vi de enkla men viktiga steg som behöver tas för att vi ska kunna börja hjälpa dig.

Först måste en kontakt etableras med en s.k. biståndshandläggare. Du kommer enkelt i kontakt med dem via kommunens växel (0455- 30 30 00).

Du kommer sedan att ha ett möte med biståndshandläggaren där ni tillsammans går igenom vilka tjänster du behöver.

Biståndshandläggaren skickar en beställning till oss om dina bestämda insatser. När vi kommer hem till dig så går vi tillsammans igenom hur du önskar att dina besök av hemtjänsten ska vara.

Vi tittar på vilka insatser du fått beviljade och du får själv vara delaktig och kan även ventilera eventuella frågor.

För oss är viktigt att du känner trygghet och att det blir som du vill ha det när vi går igenom dina önskemål och funderingar.

När insatserna väl är igång kan du alltid höra av dig till oss för att ändra något som du inte är nöjd med. Du får också en egen kontaktpersonal hos oss som ytterligare en kanal för att få få fram dina synpunkter.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om
du undrar något