Fullständigt företagsnamn

Prima Hemtjänst Blekinge AB

Kontaktinformation

Postadress

Prima Hemtjänst

Box 30

371 21 Karlskrona

Besöksadress

Blåportsgatan 15

37142 Karlskrona

Telefon

0455-384 384

Epost

kontakt@primahemtjanst.se

Kontaktpersoner

Koordinator

Josefin Prahl Uhrbom

Verksamhetschef

Olle Hilborn

Basfakta om företaget

Prima Hemtjänst utför hemtjänst och i viss utsträckning RUT-tjänster. Vi hjälper våra kunder med t.ex. personlig hygien, stöttning vid måltid, städning, apoteksärenden och mycket annat.

Vi har ett 50-tal kunder som vi hjälper i vardagen.

All vår personal talar flytande svenska. Utöver det har vi möjlighet att ge full service på engelska. Vi har också personal som talar albanska, tyska och spanska.

Primas mål

Prima grundades i och med en önskan att kunna ge en god och personlig omsorg. Vi jobbar för att ha både nöjda kunder och medarbetare. Varje kund till Prima ska känna sig sedd och ha möjlighet att knyta band till den personal som kommer. Vi jobbar hårt på att ha bra personalkontinuitet. Vi jobbar också för att vår verksamhet inte ska påverka vare sig medarbetare eller miljö negativt.

Prima har som mål att …

  • leverera hemtjänst i toppklass
  • vara en av Karlskronas bästa arbetsgivare
  • vara hemtjänsten med lägst miljöpåverkan

Kvalitet

Vårt arbete baseras på vår egen värdegrund. Den utgår från Karlskrona kommuns värdegrund som i sin tur bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorg.

För oss är det viktigt att man som kund inte bara ska få hjälp med det man behöver, utan också möter en medmänniska som ser en för den person man är. Vi jobbar kontinuerligt med att man som kund hos Prima ska träffa så få personal som möjligt för att lära känna varandra.

Vi medverkar i flera kvalitetsregister såsom Senior alert och SNAC. Har ni kvalitetsregister som ni tycker att vi kan ingå i går det bra att skicka in tips på kontakt@primahemtjanst.se.

Företagets arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet

Vi jobbar enligt Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SFSFS 2011:9). Det här innebär att vi jobbar med ständiga förbättringar och identifierar och åtgärdar potentiella svagheter i våra processer.

För dig som kund innebär det att du kan vara trygg med att vi ständigt förbättrar vår verksamhet från en redan hög nivå till att bli ännu bättre. Det du säger till oss om vad du är nöjd eller missnöjd med är också en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Ekonomi och styrelse

Aktuell information finns på https://www.allabolag.se/5568106776/prima-hemtjanst-blekinge-ab

Ägare

Prima ägs av Mats Cederholm, Henrik Cederholm och Madelein Cederholm.

Prima